Alcedo Natuurprojecten is een ecologisch onderzoek- en adviesbureau. Alcedo verricht faunistisch onderzoek en SNL monitoring, doet quickscans & natuurtoetsen (in het kader van Wet natuurbescherming), schrijft ecologische werkprotocollen en voert ecologische begeleiding en contra expertises uit. Ook op het gebied van natuureducatie heeft Alcedo een gevarieerd aanbod.

Het bedrijf is gevestigd in Zwolle.
Het werkgebied beslaat geheel Nederland.

Sinds 19.07.2022 maakt het bureau deel uit van Stichting ECO,
een ecologencollectief waarbinnen meerdere zelfstandig functionerende ecologen samenwerken.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis¬†Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle