Subsidiestelsel Natuur en Landschap

SNL is Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Via dit stelsel verlenen provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. Meer informatie daarover is hier te vinden. Monitoring van de resultaten is van belang om te bepalen of het beheer effectief is en om te kunnen bepalen of plant- en diersoorten toe- of afnemen. Alcedo voert jaarlijks SNL monitoring uit voor diverse terrein beherende organisaties. Een lijst van onderzochte gebieden is hier te vinden.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis¬†Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle