Partners

Alcedo Natuurprojecten is een eenmansbedrijf, maar in de praktijk wordt, om de grote hoeveelheid werk te kunnen verzetten, graag samengewerkt met collega zzp-ers. Andersom wordt Alcedo ook regelmatig ingezet door andere ecologische adviesbureaus. Hieronder staat een overzicht van een aantal vaste veldmedewerkers en bureaus waarmee wordt samengewerkt.

Jos Hoekerswever

Jos is afgestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein (2017) en vanaf 2018 is hij werkzaam als zzp-er vanuit zijn bedrijf Aeshna ecologie en beheer. Tijdens zijn studie deed hij ervaring op in binnen- en buitenland (Suriname, Portugal). Sinds 2016 is Jos als vaste veldmedewerker betrokken bij Alcedo, met name voor SNL monitoring (libellen, dagvlinders en sprinkhanen), maar ook voor onderzoek aan andere soortgroepen (vogels, flora, amfibieën, reptielen en vissen), het uitvoeren van ecologische quickscans en ecologische begeleiding en het vervaardigen van verspreidingskaarten (GIS).

Gijs Bouwmeester

Gijs is afgestudeerd aan Hogeschool Van Hall Larenstein (2016) en sindsdien werkzaam als zzp-er vanuit zijn bedrijf Gijs Bouwmeester – Ecologische Buitendiensten. Tijdens zijn studie deed hij ervaring op met betrekking tot natuurbeheer en onderzoek op onder meer Schiermonnikoog, Planken Wambuis en Costa Rica. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van roofvogels (ringonderzoek) en broedvogelkartering. Daarnaast is hij inzetbaar voor vegetatiekartering, SNL monitoring dagvlinders en libellen, onderzoek aan reptielen en amfibieën en het uitvoeren van ecologische quickscans en ecologische begeleiding. Naast het werk als ecoloog beheert Gijs begrazingskuddes (Sayaguesa-runderen) in het Drents-Friese Wold en is hij inzetbaar voor boomverzorging.

Henk Mellema

Henk studeerde milieukunde in Deventer. Sinds 2018 is hij full-time werkzaam als zzp-er vanuit zijn bedrijf Mellema Ecologie. Zijn specialisaties liggen met name op het vlak van vleermuizen, zoogdieren, stadsvogels, roofvogels en uilen. Vanuit Alcedo Natuurprojecten wordt Henk vooral ingezet voor vleermuisonderzoek, het uitvoeren van ecologische quickscans en ecologische begeleiding.

Wim en Wiene Bakker

Wim Bakker verleent (vaak samen met zijn zoon Wiene) als vrijwilliger zijn diensten bij SNL karteringen (libellen, dagvlinders, sprinkhanen). Daarnaast zorgt hij voor het vervaardigen van verspreidingskaarten (GIS).

Rosalie Rozeboom

Rosalie Rozeboom werkte jarenlang als hovenier en volgde een opleiding natuureducatie bij NatuurWijs. Haar grote passie is om kinderen weer in contact te brengen met de natuur. Sinds 2017 is zij betrokken bij Alcedo voor het project BiologieLokaal. Vanuit BiologieLokaal gaf zij tijdens vakantieseizoen 2017 tot en met 2020 wekelijks een natuuractiviteit op Camping De Roos in Ommen.


Alcedo Natuurprojecten werkt in opdracht van diverse opdrachtgevers.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle