Excursies

Alcedo is in te huren voor het leiden van excursies. Het doel van de excursie, de duur, het niveau en het onderwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Dat kan variëren van een dagexcursie met zeer specialistisch onderwerp tot een ochtend wandelen voor louter natuurbeleving. Een combinatie van een lezing en een excursie behoort ook tot de mogelijkheden.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle