Ecologisch- werkprotocol en begeleiding

Bij grote ingrepen in het landschap (grondverzet, weg- en waterbouw) of natuurontwikkeling kunnen de geplande ingrepen in conflict komen met de Wnb. Bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het plangebied. Om de geplande werkzaamheden in goede banen te leiden, biedt Alcedo hulp door middel van het schrijven van een ecologisch werkprotocol. Dit protocol biedt concrete informatie aan de hand waarvan uitvoerders zorgvuldig kunnen werken. De kans op verstoring van (beschermde) diersoorten wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Alcedo volgt een ecologisch werkprotocol, dat bij de uitvoer van de werkzaamheden getoetst wordt door middel van ecologische begeleiding. Dit houdt in dat een ecoloog regelmatig bij de uitvoer van werkzaamheden aanwezig is om de uitvoerders met raad en daad terzijde te staan.
Er is ook hulp mogelijk bij het (tijdelijk) overplaatsen van dieren, het leegvissen van sloten of poelen, controle van aanwezige nestplaatsen en dergelijke.

© Alcedo Natuurprojecten 2018
Privacy Statement

Cornelis¬†Houtmanstraat 10
8023 EA Zwolle